Värdedriven utveckling inom svensk industri

Värdedriven utveckling inom svensk industri.

Nya affärsmodeller.

Biprodukt

Informations avfall

Betalningsmodeller invanda affärsmönster kärn-produkter kärn-värden restprodukter I form av information stora datamängder analyser.  Svensk konkurrenskraft skapa nya affärsmöjligheter ny paketering kräver nya affärsmodeller.

Lagstiftning och säkerhet ställer krav på nya affärsmetoder.

Utmaningen ligger sedan i att integrera informationsflödena med befintliga systemlösningar så att informationen som genereras blir strukturerad och ger en reell nytta.

Information kan vi titta på flera olika sätt exempel. Tillverkare säljer en produkt en  Motor med en iot  kopplad Motor kan den insamlade informationen om hur motorn använts säljas tillbaka till slutkunden så att motor driften kan optimeras.

 Addiva /Björn Lindström

 

 

 

 

 

Leave a Reply