Addiva Smart Charger löser laddsstrukturen för fastighetsägare

När varannan svensk bilägare inte säger sig ha tillgång till att ladda sin bil varken hemma eller på jobbet riskerar hela omställningen till ett fossiloberoende Sverige 2030 falla.

eCar Expo/Mejsels undersökning, från september i år, visar på att gemene man inte väljer elbil eller laddhybrid på grund av oron för hur laddningen ska gå till. Även om hela 63% skulle vilja köpa en elbil som nästa bil så tvekar de av den enkla anledningen.

Många bor i flerfamiljshus, antingen i hyresrätt eller i bostadsrätt och har själva svårt att påverka hur de ska ladda sin elbil eller laddhybrid vid boendeparkeringen. Tyvärr går utbyggnaden idag alldeles för sakta. De hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som vi på Klimatsmart.se varit i kontakt med anger främst två orsaker till detta. Dels har de inte hittat en bra lösning för hur elförbrukningen ska debiteras rättvist och dels att det är förknippat med stora investeringar som riskerar ta lång tid att få avkastning på.

Björn Lindström

Nu har Addiva i Västerås skapat en lösning och affärsmodell som löser bägge dessa hinder. Deras Smart Charger bygger på att enkelt bygga om befintliga motorvärmaruttag till att även möjliggöra laddning av elbilar. Det innebär att man varken behöver markbereda för nya elledningar eller sätta upp nya stolpar. De byter bara ut själva stolphuvudet till sin Smart Charger. Och det är också möjligt att fortfarande bara använda den till motorvärmare om man så önskar. Smart Charger kan hantera hela fyra inkopplade fordon samtidigt, mixat mellan laddning och motorvärmare.

-Vi för idag samtal med flera elleverantörer och fastighetsbolag som är intresserade av vårt koncept säger Björn Lindström, VD för Addiva. Vi anser att det ligger i hela omställningens natur att spara på tid, resurser och pengar genom att använda en del av det som redan är igång och fungerar.

Vid nybyggnationer så är det kanske mer motiverat att passa på att göra laddinfrastruktur från början. Men de allra flesta av dagens och framtidens elbilsanvändare bor i redan befintliga fastighetsbestånd. Och det är där vi lägger vårt fokus, fortsätter han.

Vi anser att vi har en brilliant lösnig för resurssnål, kostnadseffektiv utbyggnad och individuell debitering av elförbrukningen via Smart Charger.

-I våra samtal med både fastighatsägare, hyresgäster och elleverantörer finns önskemål att kunna debitera förbrukningen i samband med laddningen och baka ihop den med den övriga elförbrukningen hyresgästen har för sin lägenhet. Just detta har vi tagit fasta på när vi skapat vår tillhörande molntjänst. Genom att överföra uppmätt förbrukning till hyresgästens elhandelsbolag via ett interface så kommer all elförbrukning debiteras på samma faktura. Det är bra för alla parter och inte minst, väldigt rättvist.

Vi ser också att brukarna vill ha kontroll på när laddningen sker och vad den för tillfället kostar. Via vår app kan man inte bara styra när man vill att laddningen ska ske utan man kan också se aktuell förbrukning, vad den kostar för tillfället och totalt sett.

-För de fastighetsägare som inte vill ta hela investeringen på en gång erbjuder vi på Addiva en finansieringslösning på tre till fyra år. Där man avropar det antal Smart Charger man behöver och först när installationen är klar och i funktion börjar man betala av investeringen. På så sätt binder man inte upp kapital i onödan.

-Det är fördel för de som vill att pengarna ska arbeta på andra håll i den egna verksamheten under tiden som laddinfrastrukturen byggs upp för hyresgästerna, en win-win situation avslutar Björn.

/Jonas Jernberg, redaktör Klimatsmart.se

Källa: Addiva AB

Leave a Reply