Author Archives: MadelenL

Baksidan med digitaliseringen i arbetslivet: Kronisk IT-stress och risk för ohälsa

Den utbredda digitaliseringen av arbetslivet har gjort att man som anställd, och även som chef, idag använder mellan 10 till 20 digitala verktyg som alla är olika utformade. Arbetsuppgifterna innebär att utföra sekvenser av ett fåtal uppgifter som knapptryckningar, inmatning av data, tolkning av data och växling mellan olika grafiska fönster. Det är hundratals olika […]

Växtzon ska hjälpa Addiva digitalisera svensk industri

Växtzon ska hjälpa Addiva digitalisera svensk industri Addiva tar Växtzon till hjälp för erbjuda svenska industri rätt väg till digitalisering. Affärsområdet spås ge koncernen en så kraftig tillväxt att man passerar 100 miljoner kronor i omsättning inom tre år. Björn Lindström, VD och grundare av Addiva. Foto: Håkan Lindgren. I projektet Växtzon samverkar nio företagsinkubatorer […]

Addiva Smart Charger löser laddsstrukturen för fastighetsägare

När varannan svensk bilägare inte säger sig ha tillgång till att ladda sin bil varken hemma eller på jobbet riskerar hela omställningen till ett fossiloberoende Sverige 2030 falla. eCar Expo/Mejsels undersökning, från september i år, visar på att gemene man inte väljer elbil eller laddhybrid på grund av oron för hur laddningen ska gå till. […]

Testa upplevelsen av digital arbetsmiljö på 15 minuter

Att kommunicera behov av förbättringar i den digitala arbetsmiljön är ibland svårt. Det kan bli en hel del tyckande som inte tas på allvar av ledningen. Under 2009 började jag undersöka den här problematiken och skrev metodikboken “Den digitala vampyren – fortlöpande förbättringar för verksamhetsnära IT”. Jag har nu jobbat vidare på metodiken och byggt […]

KASAM friskfaktorer för digital arbetsmiljö – UX på jobbet

UX på jobbet Salutogenes skapades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University, Israel. Salus = hälsa på latin, genesis = ursprung på grekiska. I sin forskning undersökte han överlevare från koncentrationsläger och identifierade då faktorer som skapar hälsa, hälsans ursprung. Han definierade begreppet KASAM som är “känsla av sammanhang” med […]