VÅRA TJÄNSTER

Addiva arbetar med insamling av stora datamängder där vi tillämpar Big Data analys som lägger grunden för beslutsfattare, samt UX arkitektur som ökar förståelsen och effektiviteten i din digitala arbetsmiljö. Vi hjälper ditt företag att integrera IT-system och analyser av data i realtid baserat på våra beprövade plattformar och egenutvecklade integrationsverktyg. Vi levererar en helhetssyn på er verksamhet med anpassad mjukvara, konstruktion och förvaltning av ett flertal produkter inom elektronik och mjukvara.

UX & Digital arbetsmiljö

Addiva erbjuder ditt företag UX tjänster för digital arbetsmiljö, UX på jobbet, och UX-tjänster för upphandling, renovering och utveckling av IT-system, web-system och appar.

Med hjälp av DiVa- och UX-tester kan vi kartlägga dina behov av förbättringar i din digitala arbetsmiljö, samt identifiera behov av att förbättra digitala verktyg för ökad effektivitet i verksamhetens processer. Efter utveckling av nya system eller upphandling av standardsystem görs kvalitetssäkring med våra testsystem.

 

En bra dag med UX på jobbet!

Big Data

Att kunna utveckla en affärsverksamhet genom att identifiera nya intäktsmöjligheter och att finna samband som leder till ökad produktivitet och kvalité. Big Data innefattar hela företaget med både interna och externa datakällor som bas för informationsinsamling.

Med kraftfulla algoritmer som Machine learning (ML) går det att identifiera mönster och beteenden. AI Artificiell intelligens (AI) automatiseras analyser finner nya samband och mönster. Deviation detection (DD), avvikelsehantering identifierar orsaken till vad det är som avviker från normala beteenden. Addiva erbjuder dig som beslutsfattare ett av de viktigaste verktygen för fortsatt affärsutveckling. 

Grunda dina beslut på data och analys!

INTEGRATION

Addivas integrationstjänst är en low-code plattform och integrerar en mängd olika system där IoT och molnbaserade system bara är ett exempel på ett brett urval av integrationsmöjligheter. Addivas integrationstjänst gör att en säker och snabb integration kan göras utan att skriva kod. Med kvalitetssäkrade verktyg erbjuder vi smart integration där vi säkerställer att du alltid har rätt information i dina system.

 

Med snabb och smart integration av IoT!

PLATTFORM

Med plattformstjänster från Addiva behöver du inte bygga allt från grunden. Med beprövade plattformar reduceras utvecklingstiden och fokus flyttas till mer affärsdriven produktutveckling. Addiva har ett utbud av plattformar för molntjänster, applikationer och hårdvara.

Unityplattformen är en mycket kraftfull plattform som kommer från spelutvecklingsbranschen. Addiva bygger industritillämpningar för 3D visualisering, VR och realtidsintegreringar baserat på Unity. Windows tools plattform är en plattform för utveckling av windowsbaserade produkter där säkerhet och integration är viktiga. Big Data analysplattform är en molnbaserad plattform för analys av stora datamängder och den har användningsområden inom industri och digitalisering. Genom att välja rätt plattform effektiviseras utvecklingsarbetet och tiden från idé till verklighet kortas ned betydligt.

Vi erbjuder en stadig grund!

INBYGGDA SYSTEM

Vi konstruerar elektroniklösningar. Från enkla sensorkretsar till komplexa kort med hög beräkningskapacitet och olika kommunikationskoncept samt utvecklar mjukvaran. Viktiga aspekter är val av plattform och komponenter, vilket görs utifrån krav på robustness, kostnad, volym och livslängd. Vi vill arbeta med ”framtunga projekt” där vi tidigt identifierar tekniska risker och utvärderar de tekniska koncepten samt tillsammans med er klargör i vilken miljö lösningen skall finnas.

 

Med trygg och säker konstruktion av elektronik!

FÖRVALTNING

Behovet av en effektiv produktförvaltning har uppmärksammats i de flesta organisationer. Att förvalta elektronik och mjukvaruprodukter kräver professionella färdigheter och en affärsmässig förvaltningsorganisation som har egen produktion av elektronik. Kunskapen om produktförvaltning inom Addiva–EEPAP Gruppen är mycket hög där vi idag förvaltar ett flertal produkter inom elektronik och mjukvara.

Vi erbjuder att kontinuerligt säkerställa, uppdatera och förnya era produkter och system för långsiktig hållbarhet. 

Kontinuerligt underhåll och uppdatering!

Kontakta